به همت موسسه فرهنگی پیام آزادگان همدان و همکاری بسیج پیشکسوتان اردوی زیارتی سیاحتی راهیان نور آزادگان سرفراز و خانواده های

محترمشان در قالب یک کاروان روز 28 اسفند به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

Go to top