مطلع شدیم مادر گرامی برادر آزاده جناب آقای دکتر قاسمی مدیر عامل محترم موسسه فرهنگی پیام آزادگان دعوت حق را لبیک گفته و دار فانی را وداع نموده اند.موسسه فرهنگی پیام آزادگان دفتر همدان و هیئت های آزادگان استان همدان فقدان این مادر گرامی را به برادر آزاده و جانباز جناب آقای دکتر قاسمی تسلیت عرض نموده،برای آن مرحومه مغفوره که تحمل رنج سالها دوری از فرزند آزاده خود را در زندگی نامه معنوی خویش دارد علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.

Go to top