برادر آزاده ابراهیم تیموری از اهالی استان کردستان و مدت 30 سال است که در همدان ساکن هستند وی از افراد فعال در امور فرهنگی بوده

ادامه مطلب...

روز پنجشنبه مورخ 16 شهریور جمعی از آزادگان سرفراز شهرستان همدان به همراه نماینده موسسه پیام آزادگان بمناسبت بازگشت برادر آزاده حاج محمدحسین موسوی شکوفه از سرزمین وحی در منزل ایشان در فضایی معنوی و صمیمی دیدار کردند.

صفحه1 از97

Go to top